Handboek Kabinetszaken op maat

 

 

Waar valt Kabinetszaken eigenlijk echt onder?

 

Deze vraag krijg ik regelmatig.

Het is altijd zoeken naar wat past binnen welke gemeente, hoe zijn de kabinetstaken ingericht en wie heb je nog nodig om jouw werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Wat je ziet is dat Kabinetszaken in de meeste gevallen valt onder de volgende afdelingen:

 • Bestuurssecretariaat
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Externe betrekkingen
 • Bestuurlijke organisatie
 • Bestuursondersteuning
 • Concernstaf
 • Bedrijfsvoering
 • Externe dienstverlening
 • Kabinetszaken
 • Bestuur en Representatie

 

Hier is geen goed of fout in te bepalen.

Voor veel mensen is het lastig om in te voelen wat Kabinetszaken inhoudt. We hebben nu eenmaal een vak waarbij het bij veel gemeenten geen fulltime functie is, vaak is het een combinatie met andere werkzaamheden.

Daarom is het belangrijk dat de processen goed beschreven zijn. Heb je een handboek Kabinetszaken waarin te lezen is wat de functie inhoudt, welke werkzaamheden erbij horen met de daarbij behorende procesbeschrijvingen?

 

Echt het helpt je om deze in de kast te hebben liggen 🙏

 

Zowel voor de professionaliseringsslag in jouw functie, maar ook bij uitval, overdracht en transparantie richting leidinggevenden en collega’s.

Flexibiliteit is echt nodig in deze functie, we hebben geen 9 tot 17 uur baan, we hebben pieken door het jaar heen. Een flexibele schil rondom Kabinetszaken is dan ook van belang. Het geeft rust en duidelijkheid wanneer je weet op wie je kunt terugvallen en dat het ook duidelijk is voor het team dat er bepaalde periodes zijn waarbij je het niet alleen kunt dragen.

 

Hoe krijg je dit voor elkaar?

Met een handboek Kabinetszaken, echt!

Je kunt het zelf maken, maar wanneer je er niet aan toekomt helpt HEB jullie graag.

 

Handboek Kabinetszaken op maat nodig?

HEB maakt het wanneer jullie er niet aan toe komen.

Hoe loopt dit proces:

 • Inventarisatie van taken en beschreven processen, interview op locatie
 • Vormgeven van een op maat gemaakt handboek (ook digitaal)

 

Inhoudt handboek Kabinetszaken:

 • Functieomschrijving van Kabinetszaken in jouw gemeente
 • De verschillende kabinetsonderdelen
 • Bijbehorende procesbeschrijvingen
 • Draaiboeken behorende bij de kabinetsonderdelen, of voorbeelden hiervan
 • Jaarkalender op maat waar alle kabinetsmomenten in staan
 • Tips voor zichtbaarheid Kabinetszaken intern en extern, presentatie intranet, gemeentewebsite etc.

 

Prijs € 1595,00 excl. btw