Webinars & Videocalls 2024

HEB geeft inspirerende (kennis) webinars gericht op onderdelen uit het Kabinet- en Representatievak.