Kabinetszaken

Groeien in je vak door Intervisie

Woensdag 28 september 2022

(gratis) Groeien in je vak door INTERVISIE!


Woensdag 28 september van 10.00 tot 12.00 uur vind er een intervisie plaats over Kabinetszaken. (online bijeenkomst)

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen 10-12 vakgenoten of professionals. Onderwerp van gesprek is een door een van hen ingebrachte casus over het werk vergezeld door een intervisievraag.

Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werkgerelateerde vraagstukken.

In deze groep deelnemers wordt met een methode als leidraad en via het stellen van vragen een vraagstuk van een van de deelnemers ontvouwd.
De deelnemers dragen geen oplossingen aan, maar stimuleren de casusinbrenger door het stellen van helpende en prikkelende vragen om, vanuit zijn eigen oplossend vermogen, zicht te krijgen op zijn eigen vraagstuk.

Tijdens deze intervisie bijeenkomst nodig ik jullie uit om een vraag of casus in te brengen waar we als groep naar kijken waardoor jij wellicht tot nieuwe inzichten komt.  

Max. 12 deelnemers: Vol = Vol

Klik op de link om je aan te melden en geef in de omschrijving aan, JA intervisie 28 september.