Mijn verhaal 

Als adviseur, trainer, (reintegratie)coach word ik door gemeenten ingehuurd om kabinetsteams (opnieuw) in te richten, kabinetsmedewerkers op te leiden en te coachen en bij uitval kabinetstaken uit te voeren.

Met mijn ruime ervaring binnen gemeenten tussen de 28.000 en 210.000 inwoners is mijn niets meer onbekend in het kabinetsvak. Ik help je bij het inrichten van het juiste team behorende bij de wensen van burgemeester. Welke formatie past bij jou gemeente? Wat is de behoefte, wat zijn de middelen en mogelijkheden?

Om daarachter te komen moet je weten wat er past bij jou gemeente, bij jou burgemeester, bij jullie college, bij de gemeenschap en natuurlijk bij de medewerkers.

Ik help jullie graag om dit team goed in te richten zodat burgemeester en het college zorgeloos kunnen functioneren wanneer het gaat om Kabinetstaken die opgepakt moeten en horen te worden. Ontzorgen, faciliteren, coördineren en pro-actief acteren zijn hierbij belangrijke kernwaarden ❤️️.

 

Daarnaast verzorgen wij:

* De Koninklijke onderscheidingen

* De Predicaten

* Protocol-en relatiebijeenkomsten

 

 

Interim Kabinetszaken | Events | Representatie | Trainingen:

Wat kan ik voor jou betekenen?;

  • herinrichting teams rondom burgemeester en wethouders
  • opstellen en invullen strategisch beleid voor kabinetszaken en representatie
  • inwerken en begeleiden van medewerkers of team bestuurssecretariaat en/of kabinetszaken;

  • organisatie van protocollaire bijeenkomsten;

  • coaching  en trainingen voor kabinetsmedewerkers, PA's, eventmanagers en bestuurssecretaresses;

  • oppakken van projecten zoals Koninklijke Onderscheidingen, Predicaat/Koninklijk/Hofleverancier/Koninklijke Erepenningen.

 

Ervaring in:

* inrichten nieuw kabinetsteam rondom burgemeester en wethouders

* coaching en opleiden van kabinetsmedewerkers

* coördinatie officiële/protocol bezoeken

* organisatie algemene gelegenheid en het traject Koninklijke Onderscheidingen 

* traject predikaten voor bedrijven en verenigingen

* organisatie ontvangsten en recepties voor relaties bestuurlijk en politieke contacten op lokaal, regionaal en nationaal niveau

* uitvoering van activiteiten ten behoeven van de profilering van de gemeente en het gemeentebestuur

* (mede) organiseren van de herdenkingen

* relatiegeschenken

* protocol en etiquette bijeenkomsten en advisering hierover

* beheer vlagprotocol

* organisatie veteranendag, vrijwilligersdag, oranjereceptie, nieuwjaarsreceptie, lintjesregen

Tijdelijk ondersteuning bieden, kabinetsmedewerkers inwerken, een nieuw kabinetsteam formeren, kabinetstaken overnemen of medewerkers trainen op onderdelen uit het vakgebied, ik denk en adviseer graag hierin mee.