Kabinetszaken scan in 1 dag

Wat is er fijner om een goed overzicht te hebben van kabinetstaken met daarbij de behorende uren, procesbeschrijvingen, kansen en mogelijkheden.

Met behulp van de Kabinetszaken scan voor 1 dag hebben jullie straks een rapport liggen waarin beschreven staat hoe kabinetszaken nu is ingericht, welke strategische stappen genomen kunnen worden waardoor werkzaamheden makkelijker, slimmer en professioneler worden ingericht.

Daarbij worden ook de kansen en mogelijkheden er nog liggen beschreven.

 

Een kabinetszaken scan wat houdt dit in?
____________________________________________________

Wat is passend aan kabinetstaken in jullie gemeente, wat vindt burgemeester belangrijk en wat past bij de cultuur van de stad en de gemeente. 
Samen met jullie maak ik deze scan in 1 dag aan de hand van:

* Gesprek met jullie over de huidige taken en uren
* Inwonersaantal
* Voorkeur bijeenkomsten en evt. toekomstige kabinetstaken welke de burgemeester belangrijk vindt
* Kansen die ik zie aan de hand van een totaal overzicht aan kabinetstaken vanuit andere gemeenten
* Advies over inzet strategisch kabinet waardoor jullie een makkelijker en belangrijkere spil (kunnen) worden rondom burgemeester en wethouders
* Hulp aan de hand van procesbeschrijvingen rondom jullie huidige taken en door deze scan ook gelijk voor de nieuwe taken. 

Hoe ziet de dag eruit?
_____________________________________

1) we spreken samen een dag af dat ik kom en dat het team belast met kabinetszaken ook aanwezig is
2) in de ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur wordt het gesprek gevoerd
3) in de middag tussen 13.00 en 15.00 uur wordt een toelichting en uitleg gegeven over strategisch kabinet in jullie gemeente en kansen, werkzaamheden en bijeenkomsten die nog opgepakt kunnen worden
4) tussen 15.00 en 16.00 uur gaan we samen bepalen hoe de scan uitgewerkt moet worden, welke taken worden er uitgeschreven en welke procesbeschrijvingen horen hierbij. 
5) dag wordt afgesloten, de scan ontvangen jullie binnen 1 week na onze sessie in rapportvorm welke overhandigd kan worden aan directie, burgemeester of je eigen teammanager. 

 

Kosten € 995,00 excl. btw