Kirsten Kamphuis

Al 15 jaar verantwoordelijk voor de Kabinetszaken en Representatie bij de gemeente Deventer en interim adviseur Kabinetszaken en Representatie voor gemeenten en provincies.

 

Als adviseur kabinetszaken, representatie en etiquette heb ik ervaring in:

 • Advisering en ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders bij hun optreden als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur bij representatieve en protocollaire aangelegenheden.

 • Advisering van het college van burgemeester en wethouders op het terrein van professioneel relatiebeheer.

 • Advisering van collega's bij het vormgeven en uitvoeren van externe representatieve zaken en de gemeentelijke profilering.

 • Advisering van het college van burgemeester en wethouder over het gebruik en inzet van relatiegeschenken.

 • Advisering over Koninklijke en gemeentelijke Onderscheidingen en het gemeentelijke waarderingsbeleid.

 • Mede het gemeentelijke beleid ontwikkelen en richtlijnen opstellen op het terrein van kabinet en protocol en hiervoor voorstellen maken voor het college van burgemeester en wethouders en waar nodig de gemeenteraad.

 • Mede het beleid op het terrein van relatiegeschenkenbeheer ontwikkelen door het doen van voorstellen voor het college van burgemeester en wethouders.

 • Mede het beleid ontwikkelen omtrent relatiebeheer en hiervoor voorstellen maken voor het college van burgemeester en wethouders.

 • Organiseren en coördineren van officiële bezoeken, ontvangsten, recepties e.d. voor het onderhouden van de bestuurlijke netwerken en bestuurlijke contacten op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

 • Organiseren en coördineren van activiteiten ten behoeve van de profilering van de gemeente en het gemeentebestuur.

 • (mede)Organiseren van de jaarlijkse herdenkingen en evenementen.

 • (mede)Organiseren en coördineren van de gemeentelijke partnerschapsbanden.