Videocall Jubilea


Jubilea, of je het nu leuk vindt of niet er zijn veel gemeenten waarbij Kabinetszaken ook het proces jubilea begeleiden.
Zelf heb ik het altijd afgehouden maar ik zie nu in het land dat dit bij de meeste gemeenten bij Kabinetszaken hoort. 
Of... je hebt een combinatie functie van bestuurssecretaresse met kabinetszaken.
Maar wanneer is het proces jubilea nu goed ingericht?
Het kost veel tijd en er gaan veel handelingen mee gemoeid.
Waar zit het verschil, ik zet een aantal handelingen op een rij:

* Uitdraai 100-jarigen en huwelijks-jubilea voor 2024 
* Nodig voor eigen administratie en voor de Provincie en DKH
* Kaarten uitzoeken
* Teksten opmaken voor de verschillende brieven
* Cadeau's bepalen
* Afstemming agenda's voor planning bezoeken
* Persberichten maken
* Belronde voor afspraken met familie jubilea of jubilaris
* Bloemen regelen nav verzoek DKH
* Plenaire bijeenkomst voor jubilea plannen en organiseren 2x per jaar (bij enkele gemeenten)
* Fotograaf inplannen
* Eventueel ruimte in jouw agenda voor de begeleiding van de burgemeester
* Voorgesprek met vragen in verband met de voorbereiding van de bezoeken

Het kan stress verzoorzaken want het is een taak die wekelijks terugkomt en waar je echt scherp op moet zijn. Burgemeesters vinden het belangrijk om deze bezoeken af te leggen, al dan niet vergezeld van jou als kabinetsmedewerker. 

De begeleiding van jubilea daar ben je wekelijks mee bezig. Hoeveel tijd het voor jou kost is afhankelijk van hoe je het hebt ingericht.

Om elkaar te helpen om dit proces te zo effectief in te richten door inzicht te geven in hoe jullie het uitvoeren en te delen waar jullie nog tegenaanlopen is er op donderdag 14 december om 10.00 uur een videocall. 
Er zullen stellingen ingebracht worden en voorbeelden worden gedeeld.
Sluit je aan? Het helpt je om jullie proces weer eens onder de loep te nemen en nieuwe inzichten hierin te krijgen.


Wanneer: 

13 februari om 10.00 uur

Mail naar  info@heteventbureau om hiervoor op te geven