Intervisie bijeenkomst Strategisch Kabinetszaken 26 september 10.00 - 11.00 uur (online)


(gratis) Verdieping in ons vak door INTERVISIE!


Dinsdag 26 september van 10.00 tot 11.00 uur intervisie Strategisch Kabinetszaken. (online bijeenkomst)

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen vakgenoten en/of professionals. Onderwerp van gesprek is een door een van hen ingebrachte casus over het werk vergezeld door een intervisievraag.
Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werkgerelateerde vraagstukken.

Het afgelopen jaar ben ik begonnen met het schrijven van plan waarom Kabinetszaken een belangrijke schakel is binnen een gemeente, hoe je Kabinetszaken strategisch kunt inrichten en inzetten, en welke belangrijke doelen je hiermee behaalt.
Dit is even blijven liggen, ondanks dat ik samen met een aantal kabinetsmedewerkers hier al eerder over heb gesproken.
In 2024 vind ik dat we hier echt handen en voeten aan moeten geven zodat we met z'n allen ons vakgebied nog meer inhoud en verdieping kunnen geven. 

Tijdens deze intervisie bijeenkomst nodig ik jullie uit om het onderwerp Strategisch Kabinetszaken samen te bespreken en met elkaar de volgende stap te zetten.

Wat brengt het jou?
* inspiratie
* verdieping
* nieuwe inzichten
* groei
* kennismaking vakgenoten
* vermelding bijdrage in het stuk wanneer het gepresenteerd wordt

Max. 12 deelnemers: Vol = Vol
Doe je mee?
Start 26 september en het vervolg plannen we daarna samen in.


Wanneer: 

26 september van 10.00 tot 11.00 uur