Webinars & Videocalls 2024

HEB geeft inspirerende (kennis) webinars gericht op onderdelen uit het Kabinet- en Representatievak.

 


28-05-2024:  Videocall - Representatie burgemeester en college.

 

11-06-2024: Zichtbaarheid van Kabinetszaken vergroten intern en extern