Webinars & Intervisie bijeenkomsten 2023

HEB geeft inspirerende (kennis) webinars gericht op onderdelen uit het Kabinet- en Representatievak.

 


Na de zomer zullen er weer webinars worden ingepland.