Handboek Kabinetszaken

€ 1.595,00

Handboek Kabinetszaken op maat nodig?

HEB maakt het wanneer jullie er niet aan toe komen.

Hoe loopt dit proces:

  • Inventarisatie van taken en beschreven processen, interview op locatie
  • Vormgeven van een op maat gemaakt handboek (ook digitaal)

 

Inhoudt handboek Kabinetszaken:

  • Functieomschrijving van Kabinetszaken in jouw gemeente
  • De verschillende kabinetsonderdelen
  • Bijbehorende procesbeschrijvingen
  • Draaiboeken behorende bij de kabinetsonderdelen, of voorbeelden hiervan
  • Jaarkalender op maat waar alle kabinetsmomenten in staan
  • Tips voor zichtbaarheid Kabinetszaken intern en extern, presentatie intranet, gemeentewebsite etc.

Lees verder...

Aan het eind van de cursus heb je dit bereikt: