Kabinetszaken Scan

€ 1.295,00

Tijdens de Kabinetszaken Scan wordt een analyse gemaakt van de huidige en de gewenste situatie.
Dit houdt in een sterkte / zwakte analyse van de huidige kabinetszaken ondersteuning zowel wat betreft de procesmatige alsook de gedragsmatige kant.

Iets wat elke gemeente zou moeten willen om inzicht en helderheid van behoefte en noodzaak te krijgen. Lees verder......

Aan het eind van de cursus heb je dit bereikt: