Kabinetszaken scan

€ 1.295,00

Tijdens de Kabinetszaken Scan wordt een analyse gemaakt van de huidige en de gewenste situatie.
Dit houdt in een sterkte/ zwakte analyse van de huidige kabinetszaken ondersteuning zowel wat betreft de procesmatige alsook de gedragsmatige kant.

Ook wordt een inventarisatie gemaakt van de eisen en wensen ten aanzien van de kabinets ondersteuning, rekening houdend met de veranderende rol van de kabinetsmedewerker door de strategische toevoeging, en wordt onderzocht hoe dit het beste kan worden georganiseerd en geoptimaliseerd zodat continuïteit in de ondersteuning is gewaarborgd.

Aan het eind van de cursus heb je dit bereikt: