Mijn verhaal 


Met een ruime ervaring binnen gemeenten tussen de 24.000 en 250.000 inwoners is niets meer onbekend in het kabinetsvak. Ik kan jullie helpen met het inrichten van het juiste kabinetsteam rondom de burgemeester. Welke formatie past bij jullie gemeente? Wat is de behoefte, wat zijn de middelen en mogelijkheden?

Om daarachter te komen moet je weten wat er past bij de gemeente, bij de burgemeester, bij de directie, de uitstraling naar de gemeenschap en natuurlijk bij de medewerkers zelf.

Ik help jullie graag om het kabinetsteam goed in te richten zodat burgemeester en het college zorgeloos kunnen functioneren wanneer het gaat om Kabinetstaken die opgepakt moeten en horen te worden. Ontzorgen, faciliteren, coördineren en pro-actief acteren zijn hierbij belangrijke kernwaarden ❤️️.

 

Daarnaast kunnen wij voor jullie overnemen:

* De Koninklijke onderscheidingen

* De Predicaten

* Organisatie van protocol-en relatiebijeenkomsten

 


 

Interim Kabinetsadviseur | Evenementen | Representatie | Trainingen:

Wat kan HEB voor jullie betekenen?;

  • herinrichting kabinetsteams rondom burgemeester en wethouders
  • opstellen en invullen strategisch beleid voor kabinetszaken en representatie
  • inwerken en begeleiden van medewerkers of team bestuurssecretariaat en/of kabinetszaken;

  • organisatie van protocollaire bijeenkomsten;

  • coaching  en trainingen voor kabinetsmedewerkers, PA's, eventmanagers en bestuurssecretaresses;

  • oppakken van projecten zoals Koninklijke Onderscheidingen, Predicaat/Koninklijk/Hofleverancier/Koninklijke Erepenningen.

 

Ervaring in:

* inrichten nieuw kabinetsteam rondom burgemeester en wethouders

* coaching en opleiden van kabinetsmedewerkers

* coördinatie officiële/protocol bezoeken

* organisatie algemene gelegenheid en het traject Koninklijke Onderscheidingen 

* traject predikaten voor bedrijven en verenigingen

* organisatie ontvangsten en recepties voor relaties bestuurlijk en politieke contacten op lokaal, regionaal en nationaal niveau

* uitvoering van activiteiten ten behoeven van de profilering van de gemeente en het gemeentebestuur

* (mede) organiseren van de herdenkingen

* relatiegeschenken

* protocol en etiquette bijeenkomsten en advisering hierover

* beheer vlagprotocol

* organisatie veteranendag, vrijwilligersdag, oranjereceptie, nieuwjaarsreceptie, lintjesregen